ӨГӨӨМӨР ХАЙР ЧУУЛГАН

Эдүгээ итгэл, найдвар, хайр гурав үлддэг боловч хамгийн агуу нь хайр мөн. 1Коринт 13:13

Залбирлын хүч

2010-04-30 23:36:45

Бидний өгүүлэх дараах үйл явдлууд болон хувийн амьдралд маань тохиолдсон түүхүүд, Төв Хятадад Авралын зарыг түгээх Нийгэмлэгийн эх суурийг тавьсан ба эдгээр үйл явдлыг сүмийн үүсэл хөгжлийг танилцуулсан “Хятадын сая сая хүмүүст” гэсэн сэтгүүлд анх нийтлэн гаргасан билээ (“Хятадын сая сая хүмүүст” гэсэн сэтгүүлийг Төв Хятадын Нийгэмлэг сар бүр анх энэхүү нэрээр 1875 оноос эхлэн хэвлэн гаргаж эхэлсэн). Тэрхүү сэтгүүлийг уншсан олон хүмүүс энэхүү түүх өөр хэлбэрээр хэвлэгдэн гарах уу гэж асууж байсан. Гинесс хадагтай Төв Хятадын Нийгэмлэгийн түүхийг бичиж үлдээхдээ 1894 оны эхэнд Бурхан өөрийн гайхамшигтай хүчийг хэрхэн харуулсан талаар өгүүлсэн байдаг (Хатагтай Гинесс яваандаа Хатагтай Ховард Тэйлор гэдэг нэртэй болсон ба түүний номонд бичигдсэн баримтуудыг өөр номнуудад ашигласан байдаг). Хүмүүс Хатагтай Гинессийн номыг халаасанд багтах хэмжээтэй хэвлээд олны хүртээл болгох хэрэгтэй гэсэн саналыг дэвшүүлж байсан учраас энэхүү ном үүсэн бий болох эх үүсвэр бий болсон.

Ангилал : нийтлэл | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (143) | Сэтгэгдэл ( 3 ) | Дэлгэрэнгүй